20 mei 2022

Advies en inspiratie bij reactivering

Berlijn is zonder twijfel de bakermat van veel bottom-up initiatieven en burgerkracht.

Met kennis

Wij helpen u graag met kennis van de eigen aardigheden van reactivering van stilgevallen plekken of het verder brengen van burgerkracht.

Met energie

Alles staat of valt met energie en enthousiasme. Wij geven graag voeding aan initiatieven om de stap te maken naar een duurzaam bestaan. 

Kernwaarden

1  Gebruikers staan centraal
Mensen maken de buurt, de wijk, de stad. Essentieel is de omkering van ontwikkeling: niet een pand of wijk staat centraal, maar een samenhangende groep met een gemeenschappelijke wens. Bekendheid en contact met dergelijke groepen, kunnen lege, vaak zielloze panden, nieuw leven inblazen. Een gebruiker zoekt een ruimte. Een ruimte zoekt niet een gebruiker.

 

2  Van waarde naar kapitaal
Veel plekken kennen al een basiswaarde, een verleden, een verhaal, maar vooral mogelijkheden voor hergebruik. Een reeks van eigenschappen waardoor bepaalde mensen, buurtbewoners, kleine ondernemers of beide, juist op die plek een start willen maken. Zoek actief naar die waarden en leg de basis voor een financieel gezonde toekomst.

 

3  Menselijke energie staat voorop
Oprechte belangstelling in mensen en hun ruimtelijke wensen geeft nieuwe energie aan een plek of wijk. Financiële middelen vinden, betrokkenheid meerdere partijen stimuleren, klemmende regels, ‘vertaal’-problemen tussen vraag en aanbod overwinnen, factoren voor een geslaagd project.

Meer weten?