Gemeenten naast de burger en er niet tegenover

Mijn inbreng in de raadsformatie van de gemeente Arnhem

Een gezin geniet van de zon op de HOLZMARKT aan de Berlijnse Spree.

Maandag 7 mei had ik het voorrecht mijn inbreng te geven aan de formerende partijen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA werkend aan een nieuwe gemeenteraad voor Arnhem.

Dit is de integrale tekst van mijn inbreng. De uitwerking vindt u in de onderstaande bijlage (pdf).

Input coalitiebesprekingen Arnhem
7 mei 2018

Niet alleen Arnhem, maar alle gemeenten staan voor een grote opgave: hoe houden wij de democratie lokaal levend? Hoe zorgen wij ervoor dat de burger niet verder afhaakt in cynisme en passiviteit. De democratie is in zwaar weer gekomen.

Een nieuwe vorm van besturen is daarom hard nodig. De Friezen noemen het ‘Iepen Mienskip’, oftewel open gemeenschap. We hebben een nieuw waardenstelsel nodig om onze stad van nieuwe burgerenergie te voorzien.
Het begrip burgerparticipatie is daarvoor niet geschikt, de burger kan immers niet in iets participeren waarvan hij zelf de basis is: de samenleving. Geef de burger de ruimte om zelf invulling te geven aan zijn eigen omgeving, steun hem, adviseer hem. Frustreer hem niet, maar help.

Geef burgerinitiatieven als in Coehoorn de ruimte om te groeien, om een nieuwe creatieve invulling te geven aan een decennia lang verwaarloosde plek. Coehoorn kan uitgroeien tot campus voor nieuw en innovatief ondernemerschap waar het onderwijs haar studenten in contact brengt met stimulerend jong en innovatief ondernemerschap. Nergens is het ondernemerschap zo tastbaar en laagdrempelig als in Coehoorn.

Het Coehoorpark is uitgegroeid tot een allemanspark, een groene ‘third place’, waar ondernemers de BBQ aansteken en buurtbewoners aanschuiven en hun eigen terras hebben ingericht. Een park waar omwonenden zich inmiddels eigenaar van voelen en (ik citeer een bewoner) ‘ik keten me aan de hekken als de gemeente aan dit park durft te komen’.

Stella by Starlight is daarbij naast een café ook de ogen en oren van het park en huiskamer van Coehoorn geworden. Geen gewone horeca maar een kloppend hart van het project.

Stop de gedachteloze verkoop van ons gemeenschappelijk vastgoed aan de hoogstbiedende. Het is gemeenschapsgoed. Bij vrijval moet eerst een stadsbrede afweging plaatsvinden voor herinzet. Heeft de buurt haalbare plannen? Alleen het college kan deze stadsbrede afweging maken. Eerst de gemeenschap, dan de markt.
Maak het Vastgoedbedrijf tot een beheerafdeling van maatschappelijk vastgoed en maak het nevengeschikt aan andere beleidsafdelingen. Noem het ook gewoon afdeling vastgoed.

Met een markt van 80 miljoen inwoners op 20 km afstand is onze oriëntatie op de Randstad verbazingwekkend. Gebrek aan Duits taalonderwijs is een van de oorzaken dat we niet over de grens durven te kijken. Gebrek aan kennis van onze oosterburen is een andere oorzaak. We liggen immers in de Angelsakische invloedzone, en voelen ons te weinig thuis in de transeuropese denk- en handelswijzen. Help initiatieven als Coehoorn om de door haar geslagen brug met Düsseldorf (hoofdstad van een deelstaat zo groot als Nederland) verder uit te bouwen.

De stad is meer dan stenen en infra. Het is een gemeenschap waarin de menselijke maat moet gelden. Daarbij hoort een overheid die haar in alle facetten ondersteunt en haar kennis, middelen, verbindingen en ervaringen inzet om de samenleving verder te helpen, niet om haar te frustreren.

Uitwerking en aanbevelingen per beleidsterrein (pdf).

Content wordt beschermd door COPYSCAPE.