De toekomst van Nederland

Panorama Nederland kon niet doorgaan. Alkemade vertelt over zijn panoramische visie

Scheidend rijksbouwmeester Floris Alkemade in Arnhem

Onlangs was rijksbouwmeester Floris Alkemade in Arnhem, bij de vereniging van Arnhemse architecten CASA. 
Recent ontwikkelde hij met zijn collega’s van het College voor Rijksadviseurs Panorama Nederland, een integrale ruimtelijke toekomstvisie.   

Het essay, dat 18 april verscheen, ligt in het verlengde hiervan; Alkemade schetst vanuit een rijke (cultuur-) historische context een inspirerend visie op de toekomst. Het is voortgekomen uit gesprekken die hij als Rijksbouwmeester de afgelopen jaren voerde met zeer uiteenlopende groepen mensen. 

We leven volgens Alkemade in een revolutionaire tijd, waarin alle maatschappelijke lagen oprecht op zoek zijn naar verandering. Hij geeft ‘een beeld van de toekomst van Nederland waarbij zich niet alleen dreigende veranderingen aankondigen, maar ook een collectieve bewustwording van een grotere verantwoordelijkheid en de opkomst van een ander waardebesef’.