Uw privacy is ons veel waard. Zoveel, dat wij zo weinig mogelijk van uw willen weten.

Van onze website worden bezoekstatistieken bijgehouden door Google Analytics. Google verzamelt een reeks van gegevens waarover wij geen controle hebben. Wij zien in elk geval NIETS dat naar uw persoon kan verwijzen. Het dichtst bij een persoon komende en door ons te raadplegen gegeven is die van de woonplaats.
IP-adressen worden door ons niet geregistreerd en kunnen ook niet worden ingezien.

Als u gebruik maakt van onze nieuwsbrief weten wij niet meer van u dan u aan ons opgeeft, zoals naam en email-adres. Verder willen wij niets van u weten. Wel zo veilig.
Wel kunnen wij zien hoe vaak de nieuwsbrief is bekeken, maar wij kunnen niet zien wie welk onderwerp heeft bekeken.

Maakt u gebruik van ons Forum dan zal de informatie alleen voor het gebruik van het Forum worden opgeslagen. Er zullen geen andere bewerkingen van uw data plaatsvinden anders dan voor het goed functioneren van het Forum.
U kunt altijd uw inbreng weer intrekken en wissen. Weet u niet hoe, neem dan met ons contact op via info [at] urbaninspiration.nl.

Regels gebruik Forum

Gebruik van het Forum is kosteloos en zonder enige aangegane verplichtingen. U kunt uw profiel-informatie altijd wijzigen of uw profiel en bijdragen wissen. Wij zullen niets maar van u bewaren.

Het Urban Forum functioneert op dezelfde Nederlandse server als de website zelf, er gaan dus geen gegevens naar derden.

U bent vrij alles in te brengen binnen een paar voorwaarden:

  • U onthoudt u van beledigen, discrimineren, persoonlijk aanvallen van een van de deelnemers aan het Forum.
  • Uw inbreng houdt verband met onderwerp en de inhoud van deze website.
  • Indien u kritiek heeft op een inbreng, dan doet u dat op inhoud en beargumenteerd.
  • Het aanbrengen van hyperlinks in de posts/reacties is niet toegestaan.
    Wel kunt u een bron zonder link benoemen.
  • Bij overtreding van een van bovenstaande voorwaarden wordt zonder opgaaf van reden de toegang tot het Forum geblokkeerd en uw profiel opgeheven.
    Bij bezwaar kunt u contact opnemen via info [at] urbaninspiration.nl.