Buurtgebouw Rotterdam in de verkoop

Gemeente Rotterdam wil pand burgerinitiatief Bospolder-Tussendijken verkopen

Milja Kruijt van Delfshaven Coöperatie (l) kijkt toe bij een van de vele buurtactiviteiten.

De Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken in Rotterdam knokt voor haar bewonersinitiatief. En daarmee is zij niet het eerste buurtproject dat het moet afleggen tegen ‘de markt’. Want de gemeente wil van het pand af. In plaats van de buurt de kans te geven tegen aantrekkelijke voorwaarden het pand te verwerven, wordt het pand vrijgegeven voor verkoop aan de hoogste bieder.

De afgelopen jaren heeft het Zelfregiehuis aan de Taanderstraat hard gewerkt aan verbetering van de wijk en de veerkracht van bewoners. Gehuisvest in een voormalig schoolgebouw wordt hier eendrachtig met bewoners gewerkt aan sociale, economische en politieke emancipatie en empowerment. De gemeente wil dit pand nu verkopen. Maar het Zelfregiehuis heeft zelf ook allang een plan voor dit gebouw. Welk plan krijgt de voorkeur?

Samen voor een levendige en leefbare buurt.

De maatschappelijke meerwaarde van deze publieke plek is vooral dat bewoners in kwetsbare situaties werken aan zelfvertrouwen en vaardigheden. Tientallen bewoners die kansloos werden geacht vinden van hieruit hun weg richting maatschappij en werk. (Zie voor toelichting de bijlage).

Het Zelfregiehuis zoekt naar een duurzame toekomst. Samen met Zorgvrijstaat West en Delfshaven Coöperatie is een hybride verdienmodel in ontwikkeling. Het pand heeft een maatschappelijke bestemming.

Tijdens de coronacrisis worden deze ontwikkelende partijen onaangenaam verrast. De gemeente zet het pand op de vrije markt te koop. Dit voedt de ontwikkeling in de stad dat maatschappelijk vastgoed wordt verkocht waarbij lokaal gewortelde initiatieven het onderspit delven. Projectontwikkelaars of bewoners: het is een ongelijk speelveld waarop waarde voor de stad verdwijnt. Dat wil zeggen: de waarde van ontmoetings- en ontwikkelingsplaatsen als deze voor bewoners van wijken waar bekend is dat het leven er ingewikkeld is.

Het Zelfregiehuis waar de buurtbewoners ontmoeten en samenwerken.

Op 9 juli 2020 moeten de biedingen voor het pand van 800 vierkante meter aan de Taanderstraat 121 binnen zijn.

Zelfregiehuis, Zorgvrijstaat en Coöperatie Delfshaven spreken nu met huisartsen en andere partners in zorg en welzijn over de kansen voor een lokaal zelfregie-gezondheidscentrum.

Een plek waar ontmoeting, zelfregie, gezonde voeding, bewegen en functies als fysiotherapie, logopedie en geestelijke gezondheid bij elkaar komen. Het is kort dag. De hoop is op een doorbraak om burgerkracht en sociale infrastructuur te verankeren in de wijk.

Burgemeester Aboutaleb op bezoek in de wijk.

Iedereen die een bijdrage wil leveren, of meer informatie wil kan contact opnemen met de initiatiefnemers:

Meer informatie bij:

Zelfregiehuis | Tonny van Sommeren & Wilma van der Wilt
Zorgvrijstaat | Dennis Lohuis
Delfshaven Coöperatie | Milja Kruijt, Patrick Boel, Robbert de Vrieze (06-19354343)

Brochure Zelfregiehuis als logeerhuis (pdf)

Bedrag € -