Bevolkingsgroei overtreft woningbouw

Kan de woningbouw de bevolkingsgroei bijhouden?

De omvang van de Nederlandse bevolking groeit snel. De woningbouw kan deze groei amper bijhouden.

In het derde kwartaal van 2019 werd voor 13,1 duizend nieuwbouwwoningen een vergunning verleend. Dat is bijna 24 procent minder dan in het derde kwartaal van 2018, aldus het CBS.

Daar komt nog bij dat volgens NUL20 het aantal gebouwde woningen in de sociale sector op een dieptepunt is beland. Het gebrek aan bouwlocaties en de verhuurdersheffing worden als oorzaken genoemd.

De rem op woningbouw in combinatie met de snelle bevolkingsgroei betekent dat de huisvesting van alle (nieuwe) Nederlanders nog decennia problematisch zal zijn. Het CBS verwacht dat Nederland in 2039 maar liefst 19 miljoen inwoners zal tellen.

Geen wenkend perspectief voor het open landschap dat nu al in rap tempo ‘verdoost’ en ook ruimte moet bieden aan forse woningbouw, zonneparken en windmolens. 
Is er dan nog ruimte voor aanplant van CO2-compenserende bossen?

Tijd om de planning van de invulling van de openbare ruimte weer te centraliseren wil Nederland niet verder verrommelen.

Woningproductie daalt

Sociale woningbouw op dieptepunt

Nederland naar 19 miljoen inwoners