kapitaal

kapitaal

Het vrije kapitaal is momenteel 4 maal zo groot als de gehele reële wereldeconomie.