20 mei 2022

Actieve ondersteuning bij reactivering

Coehoorn Centraal, burgerinitiatief voor creatieve herontwikkeling wijk in Arnhem.

Kwartiermaker

Actieve ondersteuning bij energie en structuur brengen in nieuwe groepen van huurders / gebruikers van maatschappelijk vastgoed.

Communicatie

Het verzorgen van verschillende vormen van communicatie met huurders / gebruikers en externe belanghebbenden.

Omdat u het project wilt laten slagen

1  Gebruikers staan centraal
Mensen maken de buurt, de wijk, de stad. Essentieel is de omkering van ontwikkeling: niet een pand of wijk staat centraal, maar een samenhangende groep met een gemeenschappelijke wens. Bekendheid en contact met dergelijke groepen, kunnen lege, vaak zielloze panden, nieuw leven inblazen. Een gebruiker zoekt een ruimte. Een ruimte zoekt niet een gebruiker.

 

2  Van waarde naar kapitaal
Veel plekken kennen al een basiswaarde, een verleden, een verhaal, maar vooral mogelijkheden voor hergebruik. Een reeks van eigenschappen waardoor bepaalde mensen, buurtbewoners, kleine ondernemers of beide, juist op die plek een start willen maken. Zoek actief naar die waarden en leg de basis voor een financieel gezonde toekomst.

 

3  Menselijke energie staat voorop
Oprechte belangstelling in mensen en hun ruimtelijke wensen geeft nieuwe energie aan een plek of wijk. Financiële middelen vinden, betrokkenheid meerdere partijen stimuleren, klemmende regels, ‘vertaal’-problemen tussen vraag en aanbod overwinnen, factoren voor een geslaagd project.

Meer weten?

Call Now ButtonBel voor info.